Underhållande Kiropraktisk behandling

Underhållande kiropraktisk behandling - vad är nytt?

I denna översiktsartikel har vi sökt igenom den vetenskapliga litteraturen efter studier om Maintenance Care (MC). Totalt inkluderades 14 artiklar, majoriteten från The Nordic Maintenance Care Program, där många svenska kiropraktorer och deras patienter har bidragit med data.

Vi kan nu säga att evidensläget har förbättrats sedan den översikt som gjordes 2008 och att MC kan ses som en sekundär/tertiär-preventiv ansats. MC är med andra ord lämplig för patienter med återkommande och långvarig ryggsmärta som responderar bra på kiropraktisk behandling.

Vi hittade 4 studier som studerade effekten av MC men dessa visade varierande resultat. Den enda studie som använde evidens i sin inklusion och genomförande var den svenska (Eklund et al 2018) där det kunde påvisas en effekt av MC (regelbunden behandling oavsett symptom) jämfört med behandling vid behov (behandling endast vid symptom).

Vi behöver mera forskning för att kunna använda MC i stor skala, då vi endast har funnit effekt för en viss patientgrupp. Detta innebär att vi i dagsläget inte kan säga något generellt om att MC är effektivt

Chiropractic maintenance care - what’s new? A systematic review of the literature
Axén, Hestbaek og Leboeuf-Yde. Publicerad i Chiropractic % Manual Therapies, 21 november 2019.

 

https://chiromt.biomedcentral.com/…/10.11…/s12998-019-0283-6

Följ oss på facebook: