Gustaf Henriksson

Legitimerad Kiropraktor (LKR)- Master i Klinisk Biomekanik, Danmark

                      (300 högskolepoäng)

Vidareutbildningar

Evidensbaserad Akupunktur

Gonstead – manuell behandlingsteknik

Publicerade vetenskapliga artiklar:

Lumbar Modic Changes - A Comparison Between Findings at Low-and High-field MRI. 04 / 2012

Publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Spine  - En pilotstudie i Modiska Förändringar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Henriksson%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22498993

Följ oss på facebook: